Aktywne dostrzeganie odpowiedzialności społecznej jest częścią tego, jak sami się definiujemy oraz częścią kultury naszego przedsiębiorstwa. Jesteśmy mocno przekonani, że uczciwość, świadomość konieczności ochrony środowiska oraz odpowiedzialność społeczna nie stoją w sprzeczności z sukcesem naszego przedsiębiorstwa.

Ochrona środowiska banner

Ochrona środowiska

Ochrona naszych lasów, rzek i jezior, naszych pustyń i mórz jest jednym z naszych najważniejszych celów. Nieustannie pracujemy nad dalszą optymalizacją naszego zaangażowania w ochronę środowiska – na każdym poziomie. Na dużą i mniejszą skalę.

Zobacz teraz
Zrównoważone produkty banner

Zrównoważone produkty

Produkty wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, bez PFC, bez futra i wełny angorskiej – nasze zrównoważone cele napędzają nas do opracowywania przyjaznych dla środowiska, innowacyjnych materiałów. Ponieważ motto „We Live to Discover” oznacza dla nas nie tylko poznawanie naszego świata, ale także robienie wszystkiego, aby go oszczędzić i chronić.

Zobacz teraz
Odpowiedzialność społeczna banner

Odpowiedzialność społeczna

Bezpieczne i uczciwe warunki pracy w zakładach produkcyjnych naszych dostawców mają fundamentalne znaczenie dla wszelkich relacji biznesowych. Wszyscy producenci zobowiązali się do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania. Pomagamy im we wdrożeniu – wspólnie już osiągnęliśmy wiele.

Zobacz teraz
Transparentny łańcuch dostaw banner

Transparentny łańcuch dostaw

Łańcuchy dostaw naszych produktów są bardzo złożone – dlatego jest dla nas ważne, aby znać łańcuch naszych dostawców i kształtować go w taki sposób, by zawsze spełniał wymogi zrównoważonego rozwoju. Publikujemy transparentne i dostępne dla każdego dane naszych partnerów wraz ze szczegółowymi informacjami na temat każdego z nich.

Zobacz teraz
Sustainability Book

Tym się właśnie zajmujemy

Wszystkie informacje na temat działań, jakie podejmujemy w kwestii zrównoważonego rozwoju, znaleźć można w naszej broszurze Sustainability Book.

Pobierz plik w formacie PDF

Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat wytycznych firmy Topgolf Callaway Brands (naszego koncernu macierzystego) związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu: