Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Jack Wolfskin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Jack Wolfskin (ostatnia aktualizacja – styczeń 2023)

Niniejszy Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Jack Wolfskin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego Jack Wolfskin (zwanego dalej „sklepem internetowym PL”) umów sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego PL oraz zasady wykonywania tych umów.

E-sklep przeznaczony jest wyłącznie w celu sprzedaży produktów Jack Wolfskin bezpośrednio konsumentom końcowym będących osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Dlatego też towary zakupione przez e-sklep nie mogą być przeznaczone do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez klienta.

Uważnie przeczytaj niniejszy Regulamin zanim zamówisz nasze produkty. Tutaj możesz wydrukować lub pobrać Regulamin. Zalecamy zachowanie kopii Regulaminu do późniejszego wykorzystania.

Dokonując zamówienia naszych produktów za pośrednictwem sklepu internetowego PL zawierasz umowę ze spółką Jack Wolfskin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (ul. Żaglowa 68, 81-578 Gdynia), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917331, NIP: 8971894872, REGON: 389759195, wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł (opłacony w całości), numer telefonu do serwisu obsługi klienta sklepu internetowego: 00800-96537546 (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej: eshop@jack-wolfskin.pl.

Podmiotem odpowiedzialnym za sklep internetowy PL (w tym samą stronę internetową) jest JACK WOLFSKIN Retail GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona zgodnie z prawem niemieckim i wpisana do rejestru handlowego sądu rejonowego Wiesbaden pod numerem HRB 24710, z siedzibą przy Jack-Wolfskin-Kreisel 1, 65510 Idstein, Niemcy (zwany dalej „my” lub „JACK WOLFSKIN”).

Możliwości składania zamówień

Możesz złożyć zamówienie w sklepie internetowym PL z wykorzystaniem sieci Internet, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.jack-wolfskin.pl.

W razie pytań lub uwag, możesz skontaktować się z naszym serwisem obsługi klienta:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: eshop@jack-wolfskin.pl
 • telefonicznie, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem ustawowych dni wolnych (w Niemczech)), w godzinach od 8:00 do 20:00, pod numerem telefonu: 00800-96537546. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora. Kontaktując się z nami telefonicznie przygotuj swój numer klienta. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w dni lub w godzinach, w których nasz serwis obsługi klienta nie jest dostępny, wyślij do nas wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na twoją wiadomość odpowiemy w możliwie najszybszym terminie.

Adresowane do nas zapytania możesz składać także przez stronę internetową. W tym celu, na stronie internetowej wybierz formularz kontaktowy i wpisz w określonych polach formularza wymagane dane umożliwiające nam udzielenie odpowiedzi.

W naszym sklepie internetowym PL nie obowiązuje minimalna wartość zamówienia, jednakże w poszczególnych przypadkach pobieramy opłaty za wysyłkę Twoich zamówień. Szczegóły dotyczące kosztów wysyłki dostępne są tutaj.

Składając każde zamówienie, potwierdzasz, że:

 • masz ukończone 18 lat,
 • Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz
 • wszystkie udzielone nam informacje oraz dane osobowe są kompletne i poprawne.

Warunki wysyłki

Zamówienia składane w sklepie internetowym PL są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Według Twojego wyboru, zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, bezpośrednio na podany przez Ciebie adres dostawy.

Zawsze staramy się dostarczać Twoje zamówienia w całości. Zastrzegamy sobie jednak prawo także do realizowania dostaw częściowych. W takim przypadku wyślemy tylko te produkty, które będą dostępne w momencie składania zamówienia. W przypadku podziału zamówienia, poinformujemy Cię o tym fakcie wysyłając wiadomość na Twój adres e-mail podany w momencie składania zamówienia.

Czas dostawy

Czas realizacji Twojego zamówienia wynosi do 7 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez nas do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie przekazania przez nas paczki wybranemu przez Ciebie przewoźnikowi.

Do czasu realizacji złożonego zamówienia, o którym mowa powyżej, należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na doręczenie paczki (zazwyczaj do 2 dni roboczych).

Zawsze staramy się przestrzegać czasu dostawy podanego podczas składania zamówienia. Czas dostawy zależy jednak od różnych czynników, jak na przykład rodzaj i dostępność produktów lub rodzaj dostawy.

W przypadku opóźnień w dostawie produktów, od razu poinformujemy Cię o tym fakcie wysyłając wiadomość na Twój adres e-mail podany w momencie składania zamówienia oraz podamy szacowaną nową datę dostawy.

Dostępność produktów

Zawsze zwracaj uwagę na dostępność naszych produktów. Przykładowo, „dostępność w ciągu 1 do 3 dni” oznacza, że produkty są bezpośrednio dostępne i mogą zostać dostarczone na podany przez Ciebie adres dostawy.

Zwróć uwagę, że dostępność produktów może być ograniczona np. w związku z określonymi akcjami promocyjnymi.

Koszty wysyłki

Koszty opakowania i wysyłki dla dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynoszą w przypadku standardowej wysyłki 15 zł za każde zamówienie. Zamówienia, których wartość przekracza 500 zł, są zwolnione z kosztów opakowania i wysyłki. Jeśli realizujemy dostawy częściowe, koszty opakowania oraz wysyłki pobierane są tylko za jedną paczkę, pozostałe są zwolnione z tych opłat.

Zasadniczo produkty dostarczane są w naszych standardowych opakowaniach. Każdy rodzaj opakowania specjalnego, które realizujemy na Twoje życzenie, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, o których poinformujemy Cię przed lub najpóźniej w trakcie składania przez Ciebie zamówienia.

Przejście ryzyka

Dostarczamy zamówione produkty bezpośrednio na podany przez Ciebie adres dostawy w obrębie obszaru dostaw sklepu internetowego PL (tj. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktów przechodzi na Ciebie w momencie wydania Ci produktów przez przewoźnika. Do czasu wydania Ci produktów takie ryzyko ponosi JACK WOLFSKIN.

W przypadku nieprawidłowych lub niekompletnych dostaw zamówionych przez Ciebie produktów, w tym uszkodzeń produktów w transporcie realizowanym przez przewoźnika, możemy poprosić cię o wypełnienie dedykowanego formularza w celu opisania zaistniałej szkody.

Zawarcie umowy

Prezentacja naszych produktów w sklepie internetowym PL stanowi jedynie zaproszenie dla Ciebie do złożenia oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do prezentowanych produktów.Możesz przeglądać nasz asortyment oraz wybierać i gromadzić produkty, wciskając przycisk „Dodaj do koszyka”. W każdej chwili możesz przeglądać koszyk, klikając przycisk „Zobacz koszyk”, a także usuwać produkty z koszyka.

Możesz zakończyć składanie zamówienia, klikając przycisk „Zamów i Zapłać”, który oznacza jednocześnie ofertę w celu zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do zamawianych produktów.

Po przekazaniu zamówienia otrzymujesz od nas wiadomość e-mail, w której potwierdzamy otrzymanie Twojego zamówienia. Takie potwierdzenie zamówienia nie stanowi jeszcze przyjęcia Twojej oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Przyjęcie Twojej oferty następuje dopiero, kiedy otrzymasz od nas wiadomość e-mail, w której poinformujemy Cię o wysyłce Twojego zamówienia. E-mail z potwierdzeniem wysyłki stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia umowy jest ograniczone do produktów wyszczególnionych w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki.

Prawo odstąpienia od umowy

W związku z Twoim zamówieniem w sklepie internetowym PL przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

Poniżej udzielamy informacji o tym prawie:

Pouczenie o odstąpieniu

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie produktów. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, czternastodniowy termin odstąpienia od umowy liczony jest od wejścia przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią, która nie jest przewoźnikiem, w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (adres e-mail: eshop@jack-wolfskin.pl; adres pocztowy: Jack Wolfskin Poland sp. z o.o., Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein, Niemcy,) za pomocą jednoznacznego oświadczenia złożonego w dowolny sposób (np. wiadomość wysłana na adres e-mail, kontakt telefoniczny z serwisem obsługi klienta, list wysłany pocztą tradycyjną) o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Możesz wykorzystać do tego dołączony wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest on obowiązkowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy możesz pobrać tutaj.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Do:

Jack Wolfskin Poland sp. z o.o.

adres do wysyłki w wiadomości e-mail: eshop@jack-wolfskin.pl

adres do wysyłki pocztą tradycyjną:
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein
Niemcy

Niniejszym oświadczam(-y), że odstępuję(-my) od zawartej przeze mnie/przez nas umowy sprzedaży następujących produktów (*).

Data zamówienia ()/data otrzymania ().

Imię i nazwisko konsumenta(-ów),

Adres konsumenta(-ów),

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej)

Data

[*] Niepotrzebne skreślić.

Możesz także skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, odsyłając do nas produkty w terminie odstąpienia od umowy. W takim przypadku koniecznie skorzystaj z dołączonej i wstępnie wypełnionej etykiety zwrotnej.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, jeśli wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od umowy, niezwłocznie zwrócimy Ci wszelkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że zamiast oferowanej przez nas najtańszej dostawy standardowej wybrano inny rodzaj dostawy), najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Środki zostaną zwrócone z zastosowaniem tej samej metody płatności, z której skorzystano podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu; w żadnym wypadku nie będą naliczane opłaty z powodu zwrotu środków.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu przedłożenia nam dowodu, że produkty zostały odesłane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Produkty należy odesłać niezwłocznie i w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od tej umowy, na nasz adres:

JACK WOLFSKIN Retail GmbH
c/o E-COM RETOUREN
Wulmstorfer Wiesen 25
21629 Neu Wulmstorf
Niemcy

Jeśli skorzystasz z dołączonej etykiety zwrotnej, to my pokrywamy koszty przesyłki zwrotnej. Jeśli nie skorzystasz z dołączonej etykiety zwrotnej, będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości zamówionego produktu wynikające z korzystania z niego w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Roszczenia z tytułu niezgodności produktu z umową

Naszym celem jest dostarczanie naszym klientom wyłącznie produktów najlepszej jakości. Jeśli jednak mimo to otrzymane przez Ciebie produkty są wadliwe lub uszkodzone, skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta drogą mailową pod adresem eshop@jack-wolfskin.pl lub przez telefon: 00800-96537546.

Ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialność za niezgodność zamówionych produktów z umową na zasadach określonych w szczególności w art. 43a i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Możesz nam zgłosić swoje roszczenie dotyczące niezgodności zamówionych produktów z zawartą umową w dowolny sposób dostatecznie ujawniający Twoją wolę.

Rozpatrzymy każde Twoje zgłoszenie dotyczące niezgodności zamówionych produktów z zawartą umową i ustosunkujemy się do niego udzielając Ci odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zgłoszenia.

Ceny

Ceny produktów prezentowane w naszym sklepie internetowym PL podane są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

Koszty wysyłki zamówionych produktów są uzależnione od wybranej przez Ciebie formy i sposobu dostawy. Jeśli naliczone mają zostać koszty wysyłki, poinformujemy Cię o tym bezpośrednio przed złożeniem zamówienia lub najpóźniej w trakcie składania zamówienia.

O ostatecznej kwocie, którą musisz zapłacić za zamówiony produkt (obejmującej cenę produktu i ewentualne koszty dostawy produktu) poinformujemy Cię bezpośrednio w chwili składania przez Ciebie zamówienia.

Możliwości płatności

Aby zapewnić bezpieczne i wygodne zakupy w naszym sklepie internetowym PL oferujemy następujące metody płatności:

 • Karta kredytowa
  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • JCB
  • Diners
  • Discover
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • PayPal i PayPal Express
 • BLIK
 • Klarna – zakup na fakturę
 • Przelewy24 (P24)

W celu ochrony Twoich danych osobowych przy dokonywaniu płatności online stosujemy sprawdzone technologie szyfrowania:

Dzięki protokołowi SSL (Secure Socket Layer) wszystkie podawane na naszej stronie internetowej dane osobiste i potrzebne do realizacji płatności są przekazywane do nas w formie zaszyfrowanej i są oczywiście traktowane jako poufne. Zielony pasek w adresie URL gwarantuje bezpieczne połączenie i pełne szyfrowanie wszystkich danych.

Karta kredytowa

W sklepie internetowym PL możesz łatwo i bezpiecznie płacić kartą kredytową. Akceptujemy powszechnie używane karty kredytowe Visa, MasterCard i American Express.

W celu ochrony przed nadużyciami przy płatnościach kartą kredytową stosujemy metodę autoryzacji 3D-Secure. Dlatego też Twoja płatność podlega autoryzacji po uwierzytelnieniu za pomocą indywidualnego hasła u dostawcy karty kredytowej. Przy realizacji zamówienia podczas dokonywania płatności za pomocą karty kredytowej niezbędne jest podanie numeru swojej karty, wydawcy karty, okresu ważności karty i kodu weryfikacyjnego karty.

Apple Pay

Posiadacze urządzeń Apple, którzy korzystają z przeglądarki Safari, mogą wykorzystywać Apple Pay do płatności w sklepie internetowym PL. Jest to możliwe na urządzeniach iPhone, iPad, Mac z lub bez Touch ID.

Możesz wygodnie płacić za wybrane produkty, bez podawania danych karty kredytowej lub uciążliwego wprowadzania danych adresowych.

Pewność, że naprawdę tylko Ty możesz kupować towary, zapewnia wymagane potwierdzenie przez Face ID, Touch ID, kod PIN lub wprowadzanie danych przez iPhone lub Apple Watch (w zależności od używanego urządzenia).

Google Pay

Firma Google umożliwia wszystkim posiadaczom konta Google zapisanie form płatności kartą kredytową, debetową i innych elektronicznych form płatności oraz wykorzystywanie ich do płatności w sklepie internetowym PL.

Wystarczy jedynie zalogować się na konto Google – firma JACK WOLFSKIN nie otrzymuje żadnych danych karty kredytowej, a tylko potwierdzenie oraz niezbędne dane adresowe, aby móc jak najszybciej wysłać towary. Tym samym masz tylko jeden login, nie musisz wprowadzać danych adresowych dzięki wykorzystaniu zapisanego adresu, a przy tym możesz czuć się bezpiecznie, bo nie udostępniasz żadnych danych konta.

Nie ma konieczności posiadania zapisanej metody płatności oraz danych do faktury i wysyłki w ramach konta Google. Można je wprowadzić podczas dokonywania płatności.

PayPal

W celu zapewnienia łatwiejszego i szybszego obrotu płatniczego w sklepie internetowym PL można także płacić przez PayPal. Jeśli wybierzesz PayPal jako metodę płatności, po kliknięciu „Dalej” nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę PayPal. Tam możesz wygodnie zapłacić, podając swój adres e-mail i hasło. Twoje konto PayPal zostanie od razu obciążone odpowiednią kwotą.

Nie musisz być zarejestrowanym klientem PayPal, aby móc korzystać z tej metody płatności. Po prostu zarejestruj się w PayPal w trakcie procesu płatności. Możesz połączyć swoje konto PayPal zarówno ze swoim kontem bankowym, jak i z kartą kredytową. Twoje dane dotyczące płatności będą wówczas zapisane na Twoim koncie PayPal, nie trzeba więc na nowo wpisywać ich przy każdym zakupie przez internet.

Jeśli chcesz utworzyć konto PayPal, możesz zarejestrować się tutaj: www.paypal.com

BLIK

Blik to mobilny system płatności, za pomocą którego można płacić za zakupy przy użyciu swojego smartfona. Wybierz symbol BLIK w aplikacji swojego banku, wygeneruj jednorazowy kod i podaj go podczas realizacji płatności za zamówienie. Wysokość płatności zależy od wartości zamówienia i jest ona wyświetlana przy wykorzystaniu tej opcji płatności.

Klarna Zapłać w ciągu 30 dni

Zamów kilka produktów, przymierz u siebie w domu i zapłać tylko za te, które zdecydujesz się zostawić! Płatność za pomocą Klarna Ci to umożliwia - po prostu przelejesz należną kwotę na konto podane przez Klarna, po odliczeniu ceny zwróconego towaru (zobacz podstronę o szczegółach płatności). Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną lub zostanie dołączona do zamówienia jeśli adres rozliczeniowy i adres dostawy są takie same. Termin płatności przez Klarna przypada w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.

Należy pamiętać, że Klarna działa jako niezależny dostawca rozwiązań płatniczych. W przypadku powtarzających się trudności z płatnością, zalecamy bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta Klarna.

Więcej informacji na temat Klarna znajdziesz na stronie:https://www.klarna.com/de/smoooth-mehrzuklarna/. Aplikację Klarna znajdziesz na stronie:https://app.klarna.com/login

Odmowa autoryzacji płatności

Jeśli wybrany przez Ciebie dostawca usługi płatniczej (dostawca karty kredytowej, PayPal) odmówi autoryzacji płatności, nie przyjmiemy Twojego zamówienia.

Wystawianie faktur

Akceptując Regulamin udzielasz nam zgody na stosowanie w stosunku do Ciebie faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Ci wystawionych przez nas faktur elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Ciebie przy składaniu zamówienia.

Twoja akceptacja, o której mowa powyżej, nie wyłącza naszego prawa do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.

W każdym czasie możesz nas poinformować o cofnięciu udzielonej nam akceptacji, o której mowa powyżej.

Zastrzeżenie własności

Do czasu opłacenia pełnej ceny zakupu właścicielem dostarczonych produktów pozostaje firma JACK WOLFSKIN.

Ochrona danych osobowych

Bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony danych osobowych i przestrzegamy przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, a także innych odnośnych przepisów krajowych, dotyczących ochrony danych. Nasze informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz na stronie https://www.jack-wolfskin.pl/Data-Protection.html. Na żądanie chętnie możemy je też wysłać.

Prawo autorskie i prawa własności przemysłowej

Jeśli przepisy nie stanowią inaczej, jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej, w tym przemysłowej do treści dostępnych na tej stronie internetowej. Ta strona internetowa oraz wszystkie jej treści są chronione krajowymi i międzynarodowymi prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Korzystanie z tej strony internetowej nie oznacza przekazania Ci jakichkolwiek praw w odniesieniu do praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym praw do znaków towarowych.

Możesz drukować lub pobierać treści niniejszej strony internetowej wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku informacyjnego. Nie możesz w żaden sposób zmieniać papierowych wydruków lub cyfrowych kopii jakichkolwiek treści tej strony internetowej. Ponadto nie możesz w żaden sposób kopiować, rozprowadzać, publikować, przekazywać lub sprzedawać treści tej strony internetowej. W szczególności nie możesz wykorzystywać fragmentów tej strony internetowej do celów komercyjnych lub gospodarczych bez wcześniejszego uzyskania odpowiedniej licencji od nas lub naszego licencjodawcy.

Wszystkie słowne i graficzne znaki towarowe, loga, nazwy marki („marki”), które znajdują się na stronie internetowej, pozostają własnością firmy JACK WOLFSKIN, spółek z grupy JACKWOLFSKIN lub licencjobiorców firmy JACK WOLFSKIN. Wykorzystywanie marek na innych stronach internetowych lub linkowanie w jakiejkolwiek formie do innych stron internetowych jest niedozwolone, chyba że firma JACK WOLFSKIN wyraźnie wyraziła na to zgodę na piśmie.

Rozstrzyganie sporów

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o istnieniu platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która może być wykorzystywana do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży. Komisja Europejska jest podmiotem odpowiedzialnym za utworzenie platformy. Platforma dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w pozasądowym rozstrzyganiu sporów za pośrednictwem platformy, o której mowa powyżej.

Dostosowanie Regulaminu

Zastosowanie do zawartej z nami umowy sprzedaży ma wersja Regulaminu z którą się zapoznałeś i którą zaakceptowałeś składając dane zamówienie.

W trakcie składania zamówienia będziesz mógł pobrać obowiązującą w czasie składania przez Ciebie zamówienia wersję Regulaminu, w formacie PDF, w celu zapisania go i przechowywania na wybranym przez Ciebie trwałym nośniku.

Obowiązujące prawo

W odniesieniu do wszelkich umów pomiędzy Tobą a JACK WOLFSKIN, a także niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajduje prawo obowiązujące w Polsce, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży. Jeśli w momencie zawierania danej umowy Twoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu znajduje się w innym państwie Unii Europejskiej, zastosowanie wiążących przepisów prawnych (w szczególności ochrony praw konsumenta) tego innego kraju pozostaje bez uszczerbku dla powyżej wybranego prawa.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli jedna z powyższych regulacji w niniejszym Regulaminie zostanie uznana przez sąd za nieważną lub niekompletną, pozostałe regulacje powinny pozostać w mocy.