High Quality Down

Aug 6, 2021

High Quality Down

Puch jest niedościgniony w kwestiach stosunku właściwości zatrzymywania ciepła do wagi. Żaden inny materiał nie jest tak ciepły, a jednocześnie tak lekki i ma tak niewielkie wymiary po złożeniu.

Właściwości ocieplające mieszanki puchowej zależą od składu tej mieszanki (procent puchu/ piórek) i sprężystości (cuin - cubic inch per ounce: cal sześcienny na uncję). Im więcej puchu w stosunku do piórek, tym cieplejszy jest produkt. Podobnie większa sprężystość to lepsze właściwości ocieplające.

Stosujemy mieszanki 80/20 o 550 cuin oraz 90/10 z 700-800 cuin.

Firma JACK WOLFSKIN stosuje wyłącznie puch gęsi oraz kaczy z hodowli posiadających certyfikat RDS (Responsible Down Standard). Regularne, niezależne kontrole są gwarancją tego, że puch wyprodukowany został w odpowiedzialny sposób w ramach hodowli właściwej dla danego gatunku i nie jest on pozyskiwany ze skubania żywego ptactwa.