Real Tunnel

Apr 8, 2019

Real Tunnel

REAL TUNNEL (RT) to nasza opatentowana i wielokrotnie nagradzana technologia stosowana w namiotach tunelowych. Atutami namiotów Real Tunnel jest stabilność podczas wiatru i dobre wykorzystanie przestrzeni. Dzięki dużemu naprężeniu podstawowemu odciągi są potrzebne jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Podstawowy stelaż jest po bokach bardziej stromy, a u góry bardziej płaski niż w przypadku tradycyjnych namiotów tunelowych, co zapewnia większą przestrzeń, przede wszystkim w dolnej części namiotu. Ponadto poszczególne elementy stelaża zbudowane są z rurek o różnej średnicy (COMBINATION POLES). Sprawia to, że po bokach namiot jest bardziej stabilny, a jego dach bardziej elastyczny. Trójkątne punkty naciągu przy nóżkach stelaża zapewniają większą stabilność przy podłożu.W apsydach przestrzeń użytkową zwiększają tak zwane CORNER EDGES (krótkie, pionowe maszty w rogach namiotu). W tych miejscach zintegrowane maszty o wysokości 30 cm utrzymują ściany namiotu w pionie. Dzięki temu wnętrze namiotu wykorzystane jest aż po same narożniki.

Przegląd zalet:

1.Stabilność podczas wiatru: testy w kanale wiatrowym wykazały, że namioty REAL TUNNEL charakteryzują się większą stabilnością podczas bocznego wiatru. Nawet przy wietrze o prędkości 80 km/h tylko nieznacznie się uginają.

2. Wykorzystanie przestrzeni: dzięki temu, że stelaż jest uwypuklony na zewnątrz oraz dzięki elementom CORNER EDGES można wykorzystać całą powierzchnię podłogi namiotu.

3. Brak odciągów: dzięki dużemu naprężeniu podstawowemu odciągi są potrzebne jedynie w wyjątkowych przypadkach. Powierzchnia konieczna do ustawienia namiotu jest przez to mniejsza.

"Real Tunnel"

[1.] Dla porównania: klasyczny namiot tunelowy na tej samej powierzchni

[2.] Większa przestrzeń użytkowa w apsydzie dzięki elementom CORNER EDGES