Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Aktywne dostrzeganie odpowiedzialności społecznej jest częścią tego, jak sami się definiujemy, oraz częścią kultury naszego przedsiębiorstwa. Jesteśmy głęboko przekonani, że uczciwość, świadomość konieczności ochrony środowiska oraz odpowiedzialność społeczna nie stoją w sprzeczności z sukcesem naszego przedsiębiorstwa.

Fair Wear Foundation Logo

Brand Performance Check 2017

Fundacja Fair Wear Foundation wyróżniła nas za zaangażowanie społeczne oraz działania na rzecz bezpiecznych i sprawiedliwych warunków pracy w zakresie naszego całego, mającego międzynarodowy zasięg, łańcucha dostaw. Podczas kontroli „Brand Performance Check 2017” przeprowadzonej przez FWF uzyskaliśmy status lidera oraz najwyższą możliwą ocenę.

Zobacz teraz

Social Report 2013/2014

Raport społeczny 2014/2015

W raporcie społecznym dajemy wgląd w naszą strategię zrównoważonego rozwoju i staramy się zapewnić większą przejrzystość. Przedstawiamy proces powstawania naszych produktów i pokazujemy, w jaki sposób jako marka przejmujemy odpowiedzialność społeczną, współpracując z naszymi dostawcami.

Zobacz teraz

Wybierz pole działania i dowiedz się, jakie cele i inicjatywy wspieramy.