sierpień 2014

Podmiotem odpowiedzialnym za tę stronę internetową oraz za bazujące na Internecie usługi oraz aplikacje (dalej „strona internetowa”) jest firma JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona na zasadach prawa niemieckiego i wpisana do rejestru handlowego Sądu administracyjnego w Wiesbaden w dziale B pod numerem 19421, mająca siedzibę w Jack-Wolfskin-Kreisel 1, 65510 Idstein/Ts. (nazywana dalej „my”, „nas” lub „JACK WOLFSKIN”).

Dla firmy JACK WOLFSKIN ochrona danych osobowych jest bardzo ważnym tematem i dlatego ściśle przestrzegamy przepisów niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz odnośnych międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Bardzo poważnie traktujemy temat ochrony danych osobowych i wykorzystujemy te dane wyłącznie w zakresie, w jakim oczekują tego nasi klienci. Jest dla nas oczywiste, że danych osobowych, które gromadzone są podczas wizyty na naszej stronie internetowej, ani nie sprzedajmy, ani nie przekazujemy nieuprawnionym osobom trzecim, ani też nie upubliczniamy.

Poniższa polityka prywatności daje wgląd w to, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane osobowe naszych klientów, odwiedzających naszą stronę internetową.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

W niektórych przypadkach, jak np. podczas zakładania konta klienta, wypełniania formularzy, w trakcie procesu zamawiania, czy podczas zapytań serwisowych, dane będą nam jednoznacznie przekazywane.

Dlatego, w zależności od przypadku, zasadniczo wykorzystujemy i przetwarzamy następujące dane:

  • informacje kontaktowe (jak np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia);
  • informacje potrzebne do realizacji zamówienia (np. informacje dot. zamówionych produktów, dane do rachunku oraz informacje dotyczące dostawy i płatności, jak np. dane banku, karty kredytowej czy inne szczegóły dotyczące płatności);
  • informacje dotyczące zamówień oraz usług serwisowych (jak np. zamówienia oraz dane kontaktowe/ historia zamówień; szczegóły dotyczące uszkodzonych produktów, dotychczasowa korespondencja);
  • inne informacje, które zostały nam wyraźnie udostępnione (jak np. profil osobowy, referencje produktowe, listy życzeń, oceny itd.).

Wszelkie dane osobowe, które są nam udostępniane poprzez korzystanie z naszej strony internetowej, są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w związku z korespondencją z klientem oraz w celach, w jakich zostały nam udostępnione. W zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji zamówienia lub innych usług, dane przekazywane są naszym partnerom (jak np. firmom kurierskim lub poczcie) i są przez tych partnerów wykorzystywane. W żadnym razie nie przekazujemy danych naszych klientów nieupoważnionym podmiotom trzecim. Z naszymi obecnymi klientami możemy skontaktować się my lub, na nasze zlecenie, nasi partnerzy drogą elektroniczną (e-mailem lub SMSem), aby przekazać informacje na temat naszych produktów oraz usług, zbliżonych do zamówionych przez nich wcześniej. Z podmiotami, które nie są naszymi klientami, skontaktujemy się tylko w przypadku, gdy wcześniej wyraźnie wyrażą zgodę na ten kontakt.

Dostęp do danych umożliwimy wyłącznie tym z naszych pracowników czy partnerów, którzy muszą znać te dane, aby móc wypełnić podane powyżej cele. Ponadto udostępniamy dane naszych klientów instytucjom czy urzędom państwowym oraz niepaństwowym, o ile jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub innymi regulacjami (np. w związku ze ściganiem przestępstwa).

Wykorzystujemy technologie w celu optymalizacji oraz ulepszenia korzystania z naszej strony internetowej. Może to spowodować, że dane naszych klientów są przez nas lub przez podmioty trzecie działające na nasze zlecenie gromadzone już przez samą interakcję pomiędzy komputerem klienta a naszą stroną internetową. Dane te mogą np. obejmować (przy czym nie ogranicza się to do takich danych):

  • adres IP urządzenia mającego dostęp do Internetu (np. adres IP komputera, tabletu itd.);
  • informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (np. godzina i data odwiedzin na stronie, odnośne URL czy wywoływane strony);
  • informacje dotyczące urządzenia z dostępem do Internetu (np. typ i wersja przeglądarki internetowej oraz wersja systemu operacyjnego).

W związku z wykorzystaniem tych danych mogą być tworzone anonimowe profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane także pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w buforze przeglądarki internetowej podczas przeglądania naszej strony internetowej. Dzięki tym plikom nasza strona internetowa rozpoznaje przeglądarkę internetową użytkownika, gdy odwiedza on ponownie naszą stronę internetową. Pliki te są np. potrzebne podczas procesu zamawiania (szczegóły – patrz poniżej). O ile użytkownik strony internetowej nie wyrazi na to jednoznacznie zgody, gromadzone w związku z wymienionymi wyżej technologiami dane, nie będą używane do identyfikacji użytkownika strony i nie będą łączone z danymi osobowymi anonimowych użytkowników.

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pakiety danych (małe pliki tekstowe), które znane są pod nazwą plików cookie. Pliki te pozwalają nam na gromadzenie np. danych statystycznych dotyczących nawigacji, liczby odwiedzin na stronie internetowej lub trafień na stronę. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych możemy zmieniać naszą stronę internetową tak, aby była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkowników, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ponadto wykorzystujemy pliki cookie, które są konieczne do nawigacji na naszej stronie oraz dla zapewnienia jej funkcjonalności (tzn. np. pliki cookie, które zabezpieczają stan koszyka także po wylogowaniu się).

Przeważająca większość użytych plików cookie, to tzw. „sesyjne pliki cookie”, które usuwane są wraz z zamknięciem naszej strony internetowej.

Jeżeli użytkownik nie chce, żeby stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookie były zapisywane w jego komputerze, musi ewentualnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby generalnie zablokować odpowiednie pliki cookie lub w zależności od pojedynczego przypadku móc zaakceptować je lub odrzucić. Należy pamiętać o tym, że blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie strony internetowej.

Przechowywanie danych

Otrzymane oraz zgromadzone dane będziemy przechowywać wyłączenie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Będziemy podejmować wszystkie konieczne z racjonalnego punktu widzenia kroki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane naszych użytkowników przed nieupoważnionym użyciem lub niezgodnym z prawem upublicznieniem, zniszczeniem, utratą lub niezgodnymi z prawem modyfikacjami.

Wtyczki portali społecznościowych

Nasza witryna internetowa wykorzystuje wtyczki następujących portali społecznościowych (serwisów):

Facebook

Właścicielem tego portalu społecznościowego jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Wtyczki (przycisk „Lubię to”) oznaczone są logo portalu Facebook lub określeniem „wtyczka portalu Facebook”.

Politykę prywatności portalu Facebook znaleźć można na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

Twitter, Inc., 1355 Market St. Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter). Wtyczki te oznaczone są logo portalu Twitter.

Politykę prywatności portalu Twitter znaleźć można na stronie: https://twitter.com/privacy

Pinterest

Pinterest, Inc., 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904, USA (Pinterest). Wtyczki te (przycisk „Pin it”) oznaczone są logo portalu Pinterest.

Politykę prywatności portalu Pinterest znaleźć można na stronie: http://uk.about.pinterest.com/privacy/

Jeżeli na danej stronie internetowej znajduje się odpowiednia wtyczka jednego z wyżej wymienionych serwisów, przeglądarka internetowa użytkownika zostanie automatycznie połączona z serwerem danego

Integracja wtyczek daje serwisowi wgląd w to, jakie strony internetowe użytkownik odwiedził. Gdy użytkownik jest zalogowany na stronie danego serwisu, serwis ma możliwość śledzenia jego odwiedzin na naszej stronie internetowej i przyporządkowania ich do konta danego użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik użyje wtyczki, np. naciskając przycisk „Lubię to”, lub wstawi komentarz, przeglądarka internetowa wysyła odpowiednie informacje bezpośrednio do serwisu, który je następnie zapisuje.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, żeby serwis podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej gromadził te dane, musi przed wejściem na naszą stronę wylogować się ze strony internetowej serwisu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych oraz praw do ochrony swoich danych, należy zapoznać się z polityką prywatności danego serwisu (patrz wyżej).

Narzędzia analityki internetowej
Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „Google Analytics”, udostępniony przez Google Inc. („Google”) serwis do analityki internetowej. Do analizy aktywności użytkownika w Internecie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w komputerze użytkownika. Informacje dotyczące wizyt na naszej stronie internetowej, które gromadzone są przy użyciu plików cookie, przekazywane są na serwer Google w USA i tam są zapisywane.

Jeżeli dla stronie internetowej aktywowana zostanie funkcja anonimizacji IP, Google przekazuje do USA tylko skróconą wersję adresu IP podmiotów z krajów należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w pojedynczych przypadkach na serwer Google w USA przekazywane są pełne adresy IP i dopiero tam są skracane.

W zastępstwie podmiotu odpowiedzialnego za tę stronę internetową, Google wykorzystuje te informacje do celów analizy naszej strony internetowej, przygotowania dla podmiotów odpowiedzialnych za stronę internetową sprawozdań dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz świadczenia innych usług w związku z korzystaniem z Internetu oraz z tej strony internetowej. Generowany przez przeglądarkę internetową adres IP, który jest elementem analizowanym z użyciem Google Analytics, nie jest przez Google łączony z innymi danymi.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, zmieniając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże informujemy o tym, że może to ograniczyć funkcjonowanie strony internetowej. Można również zapobiec rejestracji oraz przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie (łącznie ze swoim adresem IP) odnoszących się do korzystania ze strony internetowej, pobierając i instalując w przeglądarce odpowiednią wtyczkę. Odpowiedni link można znaleźć tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analytics Opt-Out

Pilot

W marketingu internetowym mianem retargetingu określana jest procedura, w której odwiedzający stronę internetową zostaje oznaczony i na kolejnych, odwiedzanych przez niego stronach internetowych kierowana jest do niego zindywidualizowana reklama. Także w tym procesie wykorzystywane są pliki cookie – tzw. „trwałe pliki cookie” – których okres przechowywania wynosi 90 dni. Podobnie jak w przypadku śledzenia aktywności na stronie internetowej także w tym przypadku gromadzenie danych odbywa się z użyciem pseudonimów. Przy realizacji retargetingu firma Jack Wolfskin korzysta z usług następującego usługodawcy:

pilot Hamburg GmbH & Co. KG

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na retargeting, musi kliknąć następujący link:

http://www.pilot.de/en/cookie-opt-out/

Webtrekk

Na naszej stronie internetowej mamy też możliwość wykorzystywania technologii „Webtrekk”, statystycznej analizy internetowej realizowanej przez firmę Webtrekk GmbH, Boxhagener Straße 76-78, 10245 Berlin, Niemcy. Technologia ta pozwala na gromadzenie danych statystycznych na podstawie wizyt na naszej stronie internetowej w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz polepszenia usług serwisowych. Zgromadzone w ten sposób dane przekazywane są wyłącznie firmie Webtrekk GmbH. Firma Webtrekk GmbH jest certyfikowanym podmiotem w zakresie analizy internetowej. Także technologia Webtrekk wykorzystuje pliki cookie, tzn. pliki tekstowe, które zapisywane są w komputerze użytkownika w celu analizy aktywności użytkownika w Internecie. Ze względu na anonimizację adresu IP przed przekazaniem danych do Webtrekk GmbH, identyfikacja poszczególnych użytkowników nie jest możliwa. Technologia Webtrekk wykorzystuje tzw. sesyjne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie kasowane są wraz z wygaśnięciem sesji przeglądarki internetowej. Oprócz blokowania plików cookie w przeglądarce internetowej użytkownik może zapobiec rejestrowaniu przez Webtrekk danych generowanych przez pliki cookie w związku z korzystaniem ze strony internetowej (łącznie z adresem IP), instalując plik cookie opt out. Odpowiedni link można znaleźć tutaj:

http://www.webtrekk.com/en/index/dataprivacy/cookieoptout.html

Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania danych przez Webtrekk, należy zapoznać się również ze stosowanymi przez tę firmę zasadami ochrony danych osobowych dostępnymi na stronie http://www.webtrekk.com/en/products/data-protection.html

Dynamic 1001

System Dynamic Tracking służy do oceny efektów różnych kanałów reklamowych sklepu internetowego firmy Jack Wolfskin.

Podczas wizyty na stronie internetowej www.jack-wolfskin.pl dane Państwa przeglądarki internetowej są gromadzone w celach statystycznych.

Są one przekazywane do firmy Dynamic 1001 GmbH, która świadczy usługi techniczne i statystyczne. Nie są przy tym przekazywane żadne dane osobowe użytkownika.

Dane gromadzone są z pomocą piksela zintegrowanego na każdej stronie sklepu internetowego.

Podczas kontaktu z serwerami Dynamic informacje dotyczące systemu operacyjnego, stosowanej przeglądarki internetowej, odpowiednich materiałów reklamowych, strony odsyłającej oraz adresu IP są zapisywane anonimowo.

Adres IP stosowany jest tylko do wewnętrznych przyporządkowań i nie jest przekazywany innym podmiotom.

W przypadku złożenia zamówienia do firmy Dynamic 1001 GmbH przekazywane są wyłącznie anonimowe dane, takie jak numer zamówienia, numer klienta, zawartość koszyka produktów oraz wartości zamówienia, aby można było ustalić prawidłową prowizję dla podmiotów odpowiedzialnych za reklamę.

Przy gromadzeniu danych wykorzystywane są tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze. Za pomocą plików cookie nie można dokonać konkretnego przyporządkowania osób. Nie są też zapisywane żadne dane osobowe. Pliki cookie w żaden sposób nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów.

Istnieje możliwość samodzielnego aktywowania lub dezaktywowania obsługi plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zgodnie z § 15 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych osoby odwiedzające strony internetowe mogą nie wyrazić zgody na zapisywanie swoich danych gromadzonych anonimowo podczas wizyty na stronie, co spowoduje, że nie będą one już gromadzone w przyszłości.

Swój sprzeciw w związku z zapisywaniem danych można wyrazić tutaj.

Odpowiedzialność

Mimo starannie prowadzonego monitoringu nie bierzemy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych. Odpowiedzialność za treść stron internetowych, których linki znajdują się na naszej stronie, ponoszą wyłącznie podmioty odpowiedzialne za te strony internetowe.

Firma JACK WOLFSKIN zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji technicznych i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w związku z błędami w tekście lub na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia techniczne odwzorowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów.

Prawo do uzyskiwania informacji o danych i do ich usunięcia

Na pisemne życzenie, które należy skierować na adres

JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack-Wolfskin-Kreisel 1
D-65510 Idstein / Taunus
Germany

lub wysłać e-mailem na adres: info@jack-wolfskin.com,

poinformujemy użytkownika w każdej chwili, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, czy jego dane osobowe zostały przez nas zarejestrowane oraz komu zostały one przekazane.

Ponadto w każdej chwili, na pisemne żądanie użytkownika skorygujemy, zaktualizujemy lub skasujemy jego dane. Oczywiście użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do jakichkolwiek celów. Po wyrażeniu sprzeciwu, życzenie użytkownika zostanie możliwie jak najszybciej spełnione, chyba że potrzebujemy danych użytkownika do opracowania jego zamówienia lub jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przechowywania jego danych.

Oświadczenie oraz możliwość wycofania zgody na gromadzenie, przechowywanie, publikowanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są gromadzone, przechowywane, publikowane i wykorzystywane w zgodzie z ustawowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych, wyłącznie po uzyskaniu wcześniej zgody od użytkownika.Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, odwołać zgodę, wysyłając pisemną informację na adres

JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack-Wolfskin-Kreisel 1
65510 Idstein / Taunus
Germany

lub e-mail na adres: info@jack-wolfskin.com

Aktualizacja niniejszych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych

W przypadku opublikowania nowych produktów lub usług, wprowadzenia zmian w procesach internetowych lub nowych rozwiązań internetowych, lub zastosowania nowych technologii w celu bezpieczeństwa IT, niniejsze regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostaną zaktualizowane.

Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian w tej polityce prywatności, do jej uzupełnienia oraz do wykasowania jej fragmentów. Zamiany te będziemy publikować każdorazowo na tej stronie internetowej.

Dlatego zalecamy naszym użytkownikom, aby regularnie odwiedzali tę stronę, aby uzyskać informacje na temat aktualnego statusu naszych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.